ServiceandSupport

Forebyggende vedligeholdelse af UPS-anlæg

Der er en direkte sammenhæng mellem at maksimere tilgængeligheden af forretningskritiske operationer og UPS og batteri forebyggende vedligeholdelse. Tidligere blev efterspørgslen efter service drevet af behovet for at beskytte investering til UPS-anlæg.

Prisen på det samlede antal af UPS-anlæg kan afhængigt af belastningen være en af de ​​største udgifter i et datacenter. Derfor giver det et forretningsmæssigt incitament, at beskytte investeringerne ved at forlænge udstyrets levetid.

Samtidig er omkostningerne ved uplanlagt nedetid i mange tilfælde markant højere end udgifterne til velplanlagt service & vedligeholdelse

Fordele ved en UPS servicekontrakt

Typiske omfatter servicekontrakter for UPS-anlæg og batterier planlagt forebyggende vedligeholdelsesbesøg, enten halvårlige eller kvartalsvis, garanteret fire timer onsite tilstedeværelse, svartider, og specifikke reservedele. Alle de omstændigheder og dele der drastisk sænker den gennemsnitlige tid mellem fejl, og den gennemsnitlige tid mellem fejl og reparation.

UPS SERVICE omkostninger

Ligesom alt andet, der kan købes i ”løs vægt” så koster større mængder af udstyr mindre per enhed at vedligeholde. Et partnerskab med en service virksomhed som Norwerk, der har en bred tilstedeværelse med in-house serviceteknikere leverer vi en pris og kontinuitet der sikre vores klienter det rette niveau af sikkerhed.

Forebyggende vedligeholdelsesplan


Foreslåede årlige vedligeholdelsesopgaver:

 • Termisk scanning af udstyr for overdreven varmeudvikling.
 • Bekræft korrekt belastningsdeling mellem moduler / enheder.
 • Kalibrer udstyr AC, DC, spænding, strømstyrke og frekvens måling.
 • Test overførsel af last.
 • Motioner maksimalafbryderne.
 • Verificer ensretter DC flyde, genoplade og udlignings spænding.
 • Verificer ensretter DC ripple er inden for parametre.
 • Udfør kalibrering af kontrol logik efter producentens anvisninger.
 • Verificer statisk switch kredsløb, spændings redundans, overførsel og overføre niveauer.
 • Efterspænd mekaniske og elektriske forbindelser med rette moment.
 • Udfør en verifikation af den operationelle tilstand, overførsler og afladning af batterier.
 • Udfør og kontrollerer en korrekt batteridrift ved forsyningssvigt (hvis godkendt af klienten)

Foreslåede Halvårlig vedligeholdelses Opgaver:

 • Efterse for tegn på overdreven varme eller forringelse i viklingerne, snoede isolatorer og monteringsdele.
 • Kontroller større magnetisk 1. og 2. stadie temperaturalarmer.
 • Inspicer visuelt og elektrisk ensretter
 • Inspicer visuelt og elektrisk inverter.
 • Måle og registrere AC input filter strømstyrke og kapacitans
 • Måle og registrere AC-udgang filter strømstyrke og kapacitans
 • Inspicer visuelt og elektrisk større kredsløbs samlinger.
 • Elektrisk kontroller strømforsyning samt potentiale i kontrol kredsløb.
 • Elektrisk kontroller signaler i kritiske kredsløb.
 • Elektrisk kontroller at udgangsbølgeformer er inden for de ønskede parametre.
 • Efterse kabler og ledninger for skader tegn på slidt isolering og tegn på ekstrem varme eller gnistdannelse.
 • Kontroller kabelsko og klemmer.
 • Efterse brydere i UPS-anlæg for tegn på skader.
 • Motioner maksimalafbryderne.
 • Elektrisk kontroller kredsløb i strømforsyning samt potentialer.
 • Efterse kabler og ledninger for skader slidt isolering og tegn på ekstrem varme eller gnistdannelse.

Foreslåede Kvartalsvis Vedligeholdelsesopgaver:

 • Efterse omgivelserne for renlighed, sikkerhed, adgang til udstyr.
 • Kontrollér for korrekt luft udskiftning / cirkulation i og omkring udstyret.
 • Tjek luftfiltre: (udskift om nødvendigt)
 • Identificer enhver unormal støj.
 • Efterse Instrumenter og aflæs udstyr.
 • Kontroller status indikatorlysene er funktionelle.
 • Verificer alarmer og systemets driftsstatus.
 • Efterse AC input filter kondensatorer for overbrændte sikringer, hævelse og lækager.
 • Efterse DC filter kondensatorer for overbrændte sikringer, hævelse og lækager.
 • Efterse AC output filter kondensatorer for overbrændte sikringer, hævelse og lækager.
 • Efterse DC resistorer.
 • Verificer ATS switche er aktiveret og generatorer er i automatisk drift.
 • Bekræft at CTS-systemer er i korrekt driftsstatus.

Ved at efterleve denne fremgangsmetode er du som tekniker eller driftsansvarlig et stort skridt nærmere en installation med en begrænset uplanlagt nedetid.

Kontakt os gerne for, at høre hvordan Norwerk Service kan hjælpe jeres organisation i bestræbelserne på, at fungere mere sikkert og mere effektivt. Skriv til service@norwerk.dk med spørgsmål eller eventuelle behov for service, site gennemgang etc., eller ring direkte til vores serviceafdeling på tlf. (+45) 70 12 13 17.

Du kan også udfylde vores online formular i bunden af siden med kontaktoplysninger og vores serviceansvarlige vil vende tilbage inden for 24 timer.
Døgnservice tlf. +(45) 60 13 13 17