Overvågning af Nødstrømsanlæg

Overvågning af
nødstrømsanlæg

Overvågning af de forretningskritiske anlæg med
CPMS system (Critical Power Management)

Service og overvågning af de kritiske batterier i nødstrømsforsyningen hos Norwerk

CPMS system

Når vores serviceteknikere er i marken, er det essentielt, at de har alle oplysninger lige ved hånden. Vores web-baserede IMS system™ (infrastructure management system) fanger og samler alle data i en nemt tilgængelig og sikker database. Denne web-baserede software er udviklet og opbygget på alle vores forebyggende vedligeholdelseskontrakter.

Adgang til vigtig information, såsom alderen og tilstanden på anlægget, gør det muligt for os, at Trend-vise specielle komponenter. Dette gør det muligt for vores kunder proaktivt at styre deres infrastruktur. Vi kan tillige tilbyde rapportering om kostpris på udstyr, og vi kan sammenligne alder med tilgængelige mortalitetstabeller for at afgøre, hvornår specifikt udstyr er tæt på at nå slutningen af sin levetid, for derved prognosticere tid til udskiftning.

Tilgængelig Site
Information:

  • Information om udstyr.
  • Udstyrs-trending.
  • Alarmoversigt og historie.
  • Opkaldshistorie, både åbne og lukkede.
  • Rapportering og rapport-database.
  • Forebyggende vedligeholdelsesplan.
  • Indhold i kontrakter.
  • Sporing af farligt affald.
  • Site detaljer/servicehistorie.
  • Klient samt Norwerks kontaktoplysninger.

Med IMS system™ får de driftsansvarlige synlighed

Samt en forbedret driftseffektivitet via en fælles universel database med en sofistikeret rapportering.

•    Forbedret effektivitet ved at styre din infrastruktur fra skrivebordet.
•    On-demand adgang til site-information, via Internettet.
•    Træffe vigtige beslutninger baseret på real-time-data.
•    Permanent arkiv af site-information/rapporter og servicesager.
•    Centraliseret og sikker database, som reducerer behovet for at søge efter oplysninger eksternt.
•    Ingen on-site-software at bekymre sig om.

Hos Norwerk har vi en grundig affaldspolitik og sporer derfor alt vores farlige affald fra det forlader kunden til det når til en godkendt genbrugsplads

Sporing af farligt affald:

Vi kan hjælpe driftsbestyren med den vigtige opgave det er at overholde Miljølovgivningen. Vores system tilbyder nu en sporing af varetægt af alle affaldstyper (batterier, olie, brændstof, kølemiddel, etc.). Driftsbestyren har herved mulighed for at spore alt affald, og mulighed for at få affaldet fjernet fra sitet i alle døgnets timer. Affaldet forlader stedet via en certificeret transportør til en godkendt genanvendelses-, behandlings-, oplagrings- og bortskaffelsesselskab. Nedenfor er nogle af de oplysninger, der kan ses og/eller udskrives:

•    Serviceopkald og affaldssporingsrapport.
•    Opmagasineringspunkt.
•    Forsendelsesdokumentation.
•    EPA nummer, eller stats ID-nummer efter overførsel til en licenseret genbrugsfacilitet.
•    Attest for bortskaffelse.
•    Scannet kopi af alle forsendelsesdokumenter og affaldsmanifest.

Kontakt os gerne, for at høre, hvordan Norwerk Service kan hjælpe jeres organisation i bestræbelserne på at fungere mere sikkert og effektivt. Skriv til service@norwerk.dk med spørgsmål, eller skriv ved eventuelle behov for service, site gennemgang etc. Du kan tillige ringe direkte til vores serviceafdeling på tlf. (+45) 70 12 13 17.

Du kan også udfylde vores online-formular i bunden af siden med kontaktoplysninger, og vores serviceansvarlige vil vende tilbage inden for 24 timer.
Døgnservice tlf. +(45) 60 13 13 17

Safety is securing your energy.