Procedure ved nødudkald

procedure ved
nødudkald

Vi har altid en tekniker klar ved
telefonen 24/7 året rundt

forebyggende-vedligeholdelse@2x

Udkald & fremmøde

Når servicekoordinatoren i Norwerk’s servicecenter modtager et opkald vil servicekoordinatoren med det samme oplyse om en anslået ankomsttid for fremmøde af serviceteknikeren.
Hvis servicekoordinatoren ikke med det samme i telefonen er i stand til at give dig et estimeret tidspunkt, så vil serviceteknikeren straks blive kontaktet, og serviceteknikeren vil øjeblikkeligt, eller senest inden for en periode på maksimalt 15 minutter, ringe tilbage til kunden.

Oftest vil det aktuelle nødstrømsanlæg være monitoreret af os, og vi vil derfor modtage alarmer og driftsparametre gennem vores servicesystem CPMS system (Critical Power Management System). Vi reagerer direkte ud fra driftsparametrene i overensstemmelse med relevant servicekontrakt.

Der vil i servicekontrakten være truffet beslutning om hyppigheden af fremmøde af serviceteknikeren i overensstemmelse med det ønskede sikkerhedsniveau.

Kontakt os gerne for at høre, hvordan Norwerk Service kan hjælpe jeres organisation i bestræbelserne på, at fungere mere sikkert og effektivt. Skriv til service@norwerk.dk med spørgsmål, eller skriv med eventuelle behov for service, site gennemgang etc. Du kan tillige ringe direkte til vores serviceafdeling på tlf. (+45) 70 12 13 17.

Du kan også udfylde vores online-formular i bunden af siden med kontaktoplysninger, og vores serviceansvarlige vil vende tilbage inden for 24 timer.
Døgnservice tlf. +(45) 60 13 13 17

Safety is securing your energy.