Reservedelsservice

Reservedels
service

Tilgængelighed af Reservedele spiller en central rolle i at minimere uplanlagt nedetid.

reservedelsservice

Behovet for
reservedele

Tilgængelighed er et spørgsmål om topprioritet, og en stor indsats går på at maksimere oppetid. Ikke desto mindre er det uundgåeligt, at en del af et anlæg (på eks. et UPS anlæg eller et generatoranlæg) eller en komponent på et tidspunkt vil bryde sammen, og en uplanlagt nedetid vil forekomme.

For at komme videre fra en uplanlagt nedetid så hurtigt som muligt bør den rigtige reservedel være til rådighed på stedet. Hvis den nødvendige reservedel ikke er tilgængelig skal den bestilles, hvilket kan føre til en forlænget og uoverskuelig nedetid.

Leveringstiden for nogle reservedele kan være flere uger eller endda måneder. Reservedele udgør en mindre investering, der kan have en betydelig indvirkning på tilgængeligheden af den forsyning anlægget er projekteret til at levere.

Fordele ved reservedels-kit på stedet

Besiddelse af væsentlige reservedele på stedet er en god investering med en række fordele:

 • Forbedret tilgængelighed af motoren eller generatoren
 • Effektiv forberedelse til uventede situationer
 • Minimeret nedetid i tilfælde af svigt
 • Minimeret produktionstab i tilfælde af svigt

Fordelen ved at overlade reservedelesstyringen til Norwerk er, at vores IVS-system (infrastructure management system) automatisk fortæller, hvornår det er tid til den planlagte nedetid, og derved fortæller hvornår det er tid til udskiftning af vitale maskindele og komponenter.

Norwerk garanterer, at reservedele udskiftes i forhold til den oprindelige dokumentation, og vi garanterer at reservedelene er de helt rigtge og originale.

Reservedelskategorier

Konstante komponentforbedringer betyder at vores fabrikant kan levere reservedele, der er overlegne, både i forhold til design og funktionalitet, i forhold til alternative komponenter på markedet.
Vi inddeler reservedele i tre forskellige kategorier:

Operationelle reservedele:

 • Reservedele, der dækker basale behov under idriftsættelsen, og i de første par års drift.
 • Forbrugsstoffer og sliddele.

Anbefalede reservedele til kritiske anlæg:

 • Dele, der afsikrer det reservedelsbehov, der opstår gennem motorens/ generatorens/UPS-anlæggets levetid.
 • Reservedele med lang leveringstid og stor betydning for driften.
 • Den anbefalede reservedelspakke er altid skræddersyet efter applikationsspecifikke behov.
 • Anbefalede reservedele er valgt for at optimere tilgængeligheden af motoren, generatoren eller UPS-anlægget.

Vigtigste reservedele:

 • Store komponenter med lang leveringstid.
 • Betydelig indvirkning på nedetid.
29038098490384

Reservedele til alle
Norwerk’s motorer &
generatorer

Selvom Norwerk’s motorer og generatorer spænder fra små standardprodukter til store skræddersyede enheder, er vi i stand til at tilbyde reservedele og service til alle motorer og generatorer i hele produktets livscyklus.

Norwerk’s reservedelspolitikker varierer mellem de forskellige typer af motorer og generatorer.

For små standardenheder har vi en omfattende lagerføring af diverse reservedele. Men for store skræddersyede motorer og generatorer, hvor reservedele kan være genstand for en lang leveringstid, er det vigtigt at have reservedele klar på stedet for at fastholde en høj tilgængelighed.

Fordele ved Reservedelsservice:

 • Reservedele er til rådighed enten som separate komponenter eller i pakker.
 • Pakkens indhold er skræddersyet til kundens motor- eller generatordesign.
 • Reservedelspakkens indhold er baseret på henholdsvis vores egne og på producentens erfaringer.
 • Udgifter til logistik minimeres.
 • Udvalgte dele kan pakkes til langtidsopbevaring.

Forretnings-
risikoanalyse

I din forvaltning af risici, og i dine bestræbelser på at minimere produktionsforstyrrelser, er det vigtigt, at du har en proaktiv tilgang ved at du forbereder beredskabet på kommende fejl.
Der bør iværksættes en grundig risikoanalyse for at få et klart overblik over situationen, og for dermed at kunne afgøre, hvilke forberedende aktiviteter, der skal iscenesættes.

Norwerk tilbyder konsulentydelser til driftsledere, som hjælp til at optimere deres reservedelshåndtering.

Følgende faktorer bør overvejes:

 • Er vi forberedt på en uplanlagt nedetid?
 • Hvor længe kan nedetid vare?
 • Hvad vil den samlede nedetid koste?
 • Vil der være problemer med levering?
 • Har vi eller kan vi nemt få reservedele, når det bliver nødvendigt?
 • Kan vi bruge de samme reservedele til flere motorer eller generatorer?
 • Vil vores forsikringsomkostninger være lavere, hvis vi holder reservedele på stedet?

Kontakt os gerne for at høre, hvordan Norwerk Service kan hjælpe jeres organisation i bestræbelserne på, at fungere mere sikkert og effektivt. Skriv til service@norwerk.dk med spørgsmål, eller skriv med eventuelle behov for service, site gennemgang etc. Du kan tillige ringe direkte til vores serviceafdeling på tlf. (+45) 70 12 13 17.

Du kan også udfylde vores online formular i bunden af siden her med kontaktoplysninger, og vores serviceansvarlige vil vende tilbage inden for 24 timer.
Døgnservice tlf. +(45) 60 13 13 17

Safety is securing your energy.