Service af No break anlæg

Service af
No break anlæg

I Norwerk Service håndterer vi alle led i en kritisk nødstrømsforsyning

Norwerk servicerer no break anlæg / tavler for virksomheder

No break anlæg

Kritiske anlæg – nødstrømsanlæg, UPS-anlæg, Uninterruptible Power Supply (UPS) – Batterier – PDU’er, samt DC Power.

I Norwerk Service håndterer vi alle led i en kritisk nødstrømsforsyning. Det vil sige alt lige fra den første indgangsmaksimal til den PDU (power distribution unit), hvor det forretningskritiske udstyr er tilsluttet. Vi reducerer risikoen for uplanlagt nedetid – noget de fleste virksomheder har en overordnet politik omkring, og interesse i at sikre. Vores ydelser spænder fra design, opgradering/udvidelse og installation til forebyggende vedligeholdelse, overvågning og monitorering.

Når man isoleret set kikker på den elektriske infrastruktur er der få kritiske behov, der er altafgørende i bestræbelserne på, at opnå en fejltolerant installation.

 1. Døgnservice med aftalt tilstedeværelse af servicetekniker.
 2. En solid og grundig udført forebyggende vedligeholdelses plan/politik.
 3. En reservedelsserviceplan, der sikrer levering af vitale reservedele inden for få timer.

No break infrastruktur

Vær sikker på, at hvert enkelt komponent i nødstrømsanlæggets infrastruktur er beskyttet og pålidelig. Derfor er det vigtigt, at virksomhedens nødstrømsanlæg, og dermed behov for kritisk backup, vokser med virksomhedens udvikling.

Det er afgørende vigtigt at virksomhedens udstyr er vedligeholdt på forsvarlig vis, og at alle delsystemer arbejder sammen og er medtaget i den samlede serviceløsning.I den samlede serviceløsning er der en log over alle de udførte serviceydelser. Denne log er tillige være vigtig i garantimæssige sammenhæng.

Aktuelle kritiske anlæg og delsystemer:

 • UPS-anlæg, Uninterruptible Power Supply (UPS)
 • No-break-tavler
 • UPS batterier. Vedligeholdelse, udskiftning og overvågning af UPS-batterier
 • Køling/HVAC
 • Power Distribution Units (PDU’er)
 • DC Power supply.

Batterier

 • Køling / HVAC
 • Power Distribution Units (PDU’er)
 • DC Power supply.

Norwerk forpligter sig til at:

Holde det kritiske anlæg i drift, og sikre et optimalt energieffektivitetsniveau under drift, samt at det forretningskritiske udstyr kører kontinuerligt.

For at sikre en maksimal oppetid – omfatter vores service:

 • En omfattende og grundig last-vurdering.
 • Fjernovervågning, der kan identificere eventuelle problemer i installationerne.

UPS-anlæg, Uninterruptible Power Supply (UPS):

 • Design, opgradering, installation, vedligeholdelse, samt forebyggende vedligeholdelse, og 24×7 nødstrømsservice af UPS-anlæg.
 • Vedligeholdelse, udskiftning og overvågning af UPS-batterier.

DC Power:

 • DC-power-design, opgradering og installation.
 • Jævnstrømsvedligeholdelse – forebyggende vedligeholdelse, og 24×7 nødstrømstjeneste.
 • Dimensionering, installation og bortskaffelse af industribatterier.

Power Distribution Units (PDU’er):

 • Vi sælger og distribuerer PDU’er af alle størrelser.
 • PDU-design, opgradering og installation.
 • Vedligeholdelse, forebyggende vedligeholdelse, og 24×7 nødstrømsservice.
generator-service
reperationsservice

VI TAGER SIKKERHED
MEGET ALVORLIGT

I betragtning af de risici, der er tilstede ved drift- & vedligeholdelse af nødstrømsanlæg har Norwerk strenge krav til vores serviceteam, som er forpligtet til at tage målrettede kurser, og til at deltage i efteruddannelse for at kunne pådrage sig ansvaret som en Norwerk-serviceagent.

Alle vores serviceteknikere er forsynet med de nødvendige redskaber, apparater og værktøj til at udføre deres job sikkert.

Norwerk stiller med et formelt uddannelsessikkerhedsprogram, der administreres løbende. Vores servicepersonale kender  udfordringerne i, og reglerne for, at arbejde med 24×7 forretningskritiske anlæg, og er dygtige til at rapportere med komplette sikkerheds-og miljømæssige instrukser, for at sikre, at vores karv til driftskvalitet overholdes.

Kontakt os gerne for at høre, hvordan Norwerk Service kan hjælpe jeres organisation i bestræbelserne på, at fungere mere sikkert og effektivt. Skriv til service@norwerk.dk med spørgsmål, og med eventuelle behov for service, site gennemgang etc. Du kan tillige ringe direkte til vores serviceafdeling på tlf. (+45) 70 12 13 17.

Du kan også udfylde vores online-formular i bunden af siden med kontaktoplysninger, og vores serviceansvarlige vil vende tilbage inden for 24 timer.
Døgnservice tlf. +(45) 60 13 13 17

Safety is securing your energy.